Historia Rodu Czartoryskich

Rodzina Czartoryskich   Historia wielkich narodów tworzona jest przez dzieje znaczących postaci i familii, które kształtowały politykę państw europejskich. Jedną z wielkich polskich rodzin, której historia sięga XIV wieku, jest rodzina Czartoryskich. Mieli oni przemożny wpływ na politykę, ekonomię i kulturę Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki małżeństwom swoich dzieci powiązali ze sobą najzamożniejsze rody magnackie. Ich współcześni potomkowie żyją w Wielkiej Brytanii, nie zapomnieli jednak o polskich korzeniach.

"Historia Rodu Czartoryskich"